COVID heeft de Wilde Zwaan doen neerstrijken.

Alle activiteiten liggen voor onbepaalde tijd stil. met raaklijn worden in de komende tijd wel een aantal activiteiten opgezet, met inachtneming van de recente corona-maatregelen

Schrijftafel in Zuilen
Therapeutisch schrijven
Schrijven in rouw
Raaklijn- ontmoetingsplek nabestaanden na zelfdoding