Mariken Ploos van Amstel (1957)

Van loopbaanbegeleider tot schrijfbegeleider. Dat typeert in een paar simpele bewoordingen mijn loopbaan.

Deze weg heeft zich eigenlijk als vanzelf ontrold door opleiding en levenservaring, maar ook door het volgen van wensen en verlangens.

Mijn passie voor schrijven deel ik graag met anderen. Mijn ervaring is dat schrijven voor velen een belangrijk middel kan zijn om zich te uiten. Zowel in tijden van vreugde als tijden van benauwenis. 

Niet in de laatste plaats voor mijzelf. 

Loopbaan

Sinds 1985 ben ik actief als coach voor vragen over leven en werk.

1999 – start eigen praktijk. Ik werkte onder meer als coach voor re-integratiebedrijven, gemeenten, sociale werkvoorziening, onderwijs en GGZ.

2005 – afronding post-HBO creatieve coaching. Schrijven neemt vanaf dat moment een steeds belangrijker plek in in mijn werk als coach.

Schrijftrainingen heb ik in de loop van de jaren gevolgd bij Script+, de Schrijversvakschool, Christine de Vries (Shodo) en Lex Jansen (Magonia uitgeverij). Rondom rouw heb ik, naast het werken met en aan mijn eigen verlieservaringen, cursussen, weekenden en lezingen gevolgd bij o.a. Phoenix opleidingen, St. Reliëf, Humanitas, Manu Keirse en Mieke Ankersmid. 

Op uitnodiging geef ik schrijfworkshops. Zo heb ik dat o.a. gedaan voor de Beweging van Barmhartigheid, Alting uitvaarten, De Zwaan Uitvaarten, Stichting TrösT, Movactor, Bibliotheek Nieuwegein, Bibliotheek Utrecht, Humanitas en de Depressievereniging.

Naast mijn werk als creatief coach heb ik ook een groot aantal jaren gewerkt met mensen met NAH (niet aangeboren hersenletsel).

2019 – Samen met Sylvia van Dort, rouwondersteuner bij Humanitas, heb ik Raaklijn opgericht. Raaklijn is een ontmoetingsplek waar nabestaanden na zelfdoding elkaar in ongedwongen sfeer kunnen ontmoeten. Zie hiervoor www.raaklijn-nnz.nl.